Matsugane Ransha Jiken (2006)

Nom français : The Matsugane Potshot Affair